EVROPSKÁ UNIE

Evropský fond pro regionální rozvoj

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Projekt
ROZŠÍŘENÍ VÝROBY SPOLEČNOSTI ŠTIPČÁK, SPOL. S R.O.
je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je zvýšení konkurenceschopnosti společnosti, zvýšení kapacity výroby, zefektivnění výroby (nižší náklady na jednotku produkce, nižší zmetkovost, rychlejší výroba), rozšíření sortimentu, zvýšení bezpečnost při práci, upevnění pozice na trhu