NABÍDKAGALERIEKONTAKT
 

   
www.stipcak.cz

 

Předmětem předkládaného projektu je pořízení nové technologie do výroby společnosti ŠTIPČÁK, spol. s r.o. s cílem zajistit vyšší efektivitu prvovýroby v rámci první etapy a rozšířit výrobu zahájením druhovýroby nového produktu v rámci druhé etapy. Realizace projektu bude mít jednoznačně vliv na konkurenceschopnost společnosti.

Projekt řeší zejména to, že společnost není možná zvýšit efektivitu výroby kalibrace lamel, jelikož nedisponujeme potřebným technologickým zázemím a provádí manuální způsob výroby, který je závislý na rychlosti pracovníků, které na stroji pracují. S tím souvisí celá řada dílčích problémů, jako je rychlost reakce na poptávky zákazníků, odmítání zakázek či dlouhé čekací lhůty. Dále by společnost ráda vyřešila také problém rozšíření výroby o nový sortiment, a to výrobou podlah jako finálního produktu.

Cílem projektu je:

  1. zvýšení konkurenceschopnosti společnosti
  2. zvýšení kapacity výroby
  3. zefektivnění výroby (nižší náklady na jednotku produkce, nižší zmetkovost, rychlejší výroba)
  4. rozšíření sortimentu
  5. zvýšení bezpečnosti při práci
  6. upevnění pozice na trhu

Rozpočet: 67 831 626,93 Kč
EU - EFRR: 19 699 232,12 Kč
Vlastní zdroje: 48 132 394,81 Kč


Historie


Společnost ŠTIPČÁK, spol. s r.o. je česká výrobní společnost působící ve zpracovatelském průmyslu v oblasti dřevovýroby.

Byla založena 7. února 2004 zápisem do Obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 45134. Od počátku založení má společnost dva vlastníky s 50% podílem pro každého.. Společnost ŠTIPČÁK, spol. s r.o intenzivně působí na trzích těchto zemí: Švédsko, Německo, Rakousko, Česko, Polsko, Rumunsko.

Jednatel společnosti Pavel Štipčák podniká v oboru dřevařské výroby již 25let v Javorníku u Velké nad Veličkou. Od počátku svého působení podnikal na základě smlouvy o sdružení, jejíchž členové byli kromě majitele firmy, manželka a syn. ŠTIPČÁK, spol. s r.o. se od roku 2010 profiluje jako splečnost se zaměřením na zpracovatelský průmysl v oblasti dřevařství. Do konce roku 2014 byl stěžejním předmětem podnikání velkoobchod s dřevěnými lamelami a vlysy. Společnost vyrábí a obchoduje s lamelami, které se používají na třívrstvé lepené podlahy a nábytkové dílce. Převážná část produkce je dodávána v dřevině dub a jasan. Produkce směřuje v 95 % na zahraniční trh, ať již přímo nebo prostřednictvím prodejních partnerů v ČR, zbytek cca 5 % produkce jsou drobní odběratelé z tuzemsku. Obrat společnosti se vyvíjí již několik let stále vzrůstajícím tempem a plně koresponduje s firemní strategií. 


Historie


Důležité milníky v historii společnosti

2004 společnosti ŠTIPČÁK, spol. s r.o. byla založena v roce 2004 se sídlem v obci Javorník 188 za účelem provozovnání pilařské výroby, truhlářství a podlahářství a z důvodů lepší prezentace na zahraničních trzích.

2010 V roce 2010 společnost zaměřila předmět svého podnikání na dřevovýrobu (výroba lamel a nákup dřevní hmoty), ale převládal velkoobchod než vlastní výroba. Vybudování fotovoltaické elektrárny o kapacitě 300 kW.

2015 Od roku 2015 společnost vyrábí vlastní výrobky, specializuje se již pouze na vlastní výrobu lamel a jejich sušení.

2016 Odkup části pronajatých prostor do vlastnictví společnosti ŠTIPČÁK, spol. s r.o., TUV certifikát pro výrobky dřevní hmota a dřevařské výrobky.

2017 Plánována rekonstrukce skladovací haly a výstavba nové výrobní haly v sídle společnosti v Javorníku. Nákup nové technologie do výroby (kalibrace lamel).

2018 Expanze na nové trhy v oblasti podlah, nákup nové technologie do výroby.

2019 Pořízení další technologie pro rozšíření výroby na druhovýrobu (technologie výroby parket).


Filozofie


Naší filozofií je dřevo zpracovávat tak, abychom zachovali jeho pozitivní energii a odhalili skrytou krásu a charakter. Jsme menší firma rodinného typu s jistým zázemím a tradicí. Pětadvacetiletou zkušenost se zpracováním dřeva, k němuž máme osobní vztah, jsme se rozhodli investovat do výroby produktů, ze kterých budou mít lidé především radost a dlouhodobý užitek.
 

Certifikáty

 
 
    Copyright 2007 Pavel Štipčák