Uncategorized

Students from Brno, being apprenticed to flooring installer, came to an excursion

 

 

Dnes, 5. 5. 2022, bylo v naší firmě „plno a veselo“.

Přivítali jsme zde učitele a žáky střední školy Jílová v Brně, obor podlahář. Žáci měli možnost vidět celou naši výrobu, a to od zakoupení kulatiny až po finální podobu dřevěných podlah. Čas strávený s těmito budoucími podlaháři byl pro obě strany velmi přínosný. Žáci projevovali o celý proces výroby skutečný zájem (až na 3 výjimky, které více zaujal fotografův fotoaparát a jeho cena😊), a to v nás vyvolávalo pocit zadostiučinění.

Jsou to totiž oni, kdo bude jednou pokládat naše podlahy do Vašich domovů. Oni jsou tím „mostem“, který nás spojuje. Škola také projevila zájem o uskutečnění praxe jejich žáků u nás ve firmě, a pokud to bude jen trochu možné, tak zde žáky rádi uvítáme. Budou tak mít možnost zjistit, co všechno se pod výrobou prémiové dřevěné podlahy skrývá, a vybudují si tak vazbu k samotnému produktu.

Jako dárek od nás tato škola dostala cca 150 m2 podlah, na kterých si můžou sami vyzkoušet jejich pokládku i kvalitu.